Trojmezí - krajina ve městě

Diplomní projekt - Jan Bárta

 

Hledám řešení pro pražské Trojmezí, které je součástí zeleného klínu města, které spojuje volnou krajinu s vnitřními strukturami města. Hledám využití pro jedno z největších doposud nezastavěných území ve vnitřním prstenci Prahy. Definuji rozhraní - Limit vymezující sídlo a krajinu, urbanizovaný a volný prostor. K udržení rozhraní a nezastavitelnosti volného prostoru navrhuji opatření:  intenzivnější zemědělské využití krajiny, tři “Domy v Limitu“ a další. Na straně města reguluji rozvojové a zastavitelné plochy. V Trojmezí se snažím vytvořit udržitelný, volný prostor, který může být dobrým příkladem symbiózy města, sídlištní periferie a krajiny.

 

 

Diplomní projekt: 2014

Místo: Trojmezí - Praha

Autor: Jan Bárta

Vedoucí práce: Doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka

Papundekl architekti s.r.o.

Čajkovského 35, Praha 3