Jeden prostor panelového bytu

 

Malý byt v proseckém paneláku z konce 60. let minulého století doposud nebyl výrazněji upravován. Byt je vymezen z východní strany lodžií přes celou šířku bytu, západní obvodovou stěnou s pásovými okny a dvěma příčnými nosnými železobetonovými stěnami. Navrhujeme všechny stávající lehké montované konstrukce uvnitř tohoto vymezeného prostoru odstranit. Namísto několika malých pokojů a chodeb vzniká jeden spojitý prostor, sjednocený betonovou podlahou, prosvětlený z obou stran pásem oken . Do volného prostoru vkládáme tři minimalistické objemy s různým využitím. Opláštěny a sjednoceny jsou z deskami z recyklovaného materiálu Packwall.

 

Studie: 2022

Místo: Praha - Prosek

Autoři: Jan Bárta, Kristýna Geržová, Marek Fischer,
Investor: soukromý

 

Papundekl architekti s.r.o.

Čajkovského 35, Praha 3