Přestavba bytové vily

 

Autorem unikátního souboru bytových vil na Vinohradech z roku 1925 je architekt Rudolf Kvěch. Vzhledem k nadčasovým kvalitám původního návrhu zachováváme základní hmotové a dispoziční rozvržení domu včetně jeho původního využití – bydlení.

Charakteristickým rysem domu je členění na tři základní části – sokl z režného zdiva se sklepními prostory, zděná omítaná část s byty a vysoká sedlová střecha s pálenými taškami. V rámci rekonstrukce navrhujeme spodní část – sokl domu – rozšířit jižním směrem do zahrady. Díky této přístavbě získáváme dva nové byty, na jejichž střeše s extenzivní zelení vzniká velkorysá terasa pro byty o patro výš. Přístavba navazuje na stávající podezdívku z režného zdiva stejným materiálem, takže se stává integrální součástí domu. Pro stávající čtyři byty v přízemí a prvním patře jsou navrženy dispoziční úpravy zahrnující zejména možnost velkorysého propojení obytného prostoru s ložnicí.

V podkrovní části domu pak vzniká velký mezonetový byt.

 

  • Více

    Na pozemku navrhujeme v duchu pravidelného urbanistického rastru zahradní altán se zázemím pro obyvatele domu s menší cvičebnou a venkovní kuchyní. Altán zároveň slouží jako ochrana před hlukem z ulice Benešovská. Objekt je navržen z režného zdiva doplněného o pravidelný dřevěný rastr sloupů a stropních trámků. Díky použití shodného materiálu tvoří s bytovou vilou a její přístavbou jeden celek.

 

Datum: studie - 2019

Místo: Praha - Vinohrady

Stupeň: Před realizací

Autoři: Jan Bárta, Marek Fischer, Šimon Bierhanzl

Investor: Soukromý

Papundekl architekti s.r.o.

Čajkovského 35, Praha 3