Smetanovy sady

Červený Kostelec

 

Předmětem vyzvané soutěže bylo urbanistické, architektonické a krajinářské řešení parku a návrh letní festivalové scény pro mezinárodní folklorní festival, který se zde každé léto koná. Cílem revitalizace je využití potenciálu významného místa s rozlehlou zelenou plochou, zlepšení komfortu pro účinkující a návštěvníky folklorního festivalu a posílení jedinečného charakteru parku.

V našem návrhu park více zpřístupňujeme pro každodenní užívání, přitom však zachováváme přírodní charakter místa. Navrhovaná cestní síť je tvořena třemi hlavními cestami vedoucími po vrstevnici a cestami vedlejšími, které je propojují. Na místě stávajícího zpevněného plácku v dolní části parku navrhujeme amfiteátr, který bude využíván jak pro folklorní festival, tak pro další kulturní akce.

 

 

 

Vyzvaná soutěž: 2021

Místo: Komenského náměstí - Červený Kostelec

Autoři: Jan Bárta, Šimon Bierhanzl, Marek Fischer,
Barbora Novotná, Martina Skřivanová

Pořadatel: Město Červený Kostelec

Hodnocení poroty: 2.místo

Papundekl architekti s.r.o.

Čajkovského 35, Praha 3