×
<
>

Adaptace okresního domu v Benátkách nad Jizerou

Návrh dále rozvíjí myšlenku Okresního domu, který Kroha popsal jako „osvětovo-kulturní středisko městského a okresního života malého města“. (J.Kroha)

Naším prvotním záměrem byla snaha o oživení členitého nárožního domu na náměstí, přivedením nových veřejných funkcí a občanské vybavenosti. Zárověň navrhujeme šetrnou obnovu stávajícího objektu s důrazem na zachování co nejvíce původních konstrukcí a prvků podle Krohova návrhu. K hlavním zásahům dochází v rámci interiéru v podobě organicky tvarovaného vestavného nábytku v ohniscích nového veřejného života.

Nové zásahy do fasád jsou omezeny na minimum. Za nezbytné považujeme rozšíření původních otvorů ve třetím podlaží a vytvoření jednoho nového, který se však objevuje v Krohově prvotním návrhu. Tím zpřístupníme nově vzniklé terasy na původních střechách. Dále navrhujeme zevnějšek domu přiblížit co nejvíce původnímu vzhledu.
Vstup nově doplňujeme bezbariérovou rampou vedoucí z ulice. Navrhujeme také obnovit původní květináče, aby byl vstup kultivovaný a lákavý. Vstupní prostory do Okresního domu navrhujeme kultivovat a zpřehlednit i pomocí vhodné infografiky. Pod schodiště navrhujeme vloženou krabici – úklidovou místnost. Výlohu u vstupní haly pošty plánujeme využít k prezentaci výstavy o díle architekta Jiřího Krohy. Dále navrhujeme oba vstupní prostory vizuálně propojit novým průhledem.

Sál je navržen jako multifunkční, aby mohl být využíván co nejčastěji. Zařízení sálu je stejně jako ostatní nové vstupy pojednáno jako „vlnící se stuha“, která skrývá vše potřebné, včetně zvukové a osvětlovací techniky, umístěné na výškově nastavitelném nosníku. Obsahuje také oponu jeviště, která je skládací a umožňuje měnit velikost otvoru, skrze který lze pozorovat různé typy představení. Otvor se dá zmenšit na minimum a vytvořit tak vhodné podmínky pro loutkové divadlo, nebo úplně otevřít pro standartní divadelní představení.

Vybavení sálu dále tvoří akustický podhled, nesoucí zvukovou a osvětlovací techniku a projekční plátno, díky kterému lze sál využít také pro projekci. Akustický podhled může být vybaven závěsy, kterými lze podle potřeby dále upravovat světelné a akustické podmínky sálu. Sál bude vybaven skrytými výdechy klimatizace integrovanými do hlediště a v akustickém podhledu.
Zázemí sálu tvoří místnost pro účinkující, která může fungovat také jako šatna nebo sklad vybavení a je vybavena potřebným hygienickým zázemím. Dále se zde nachází dvouúrovňová denní místnost s kuchyňským koutem a posezením. Tuto místnost lze také využít jako příležitostnou kavárnu, ke které náleží hygienické zázemí pro návštěvníky.

Učebny navrhujeme umístit do druhého nadzemního podlaží, kde vznikne jedna plnohodnotná třída s veškerým potřebným zázemím včetně šaten a druhá třída, záložní. Navrhujeme také využít rohovou místnost mezi třídami jako hernu.

Objekt doplňujeme o materiály, korespondující jak se stávajícím stavem budovy, tak s původním Krohovým návrkem. Snažíme se spojit jednoduché subtilní prvky, zasahující do stávající konstrukce
s kontrasním materiálovým provedením nových interiérových vestaveb.

  1. Místo: Benátky nad Jizerou
  2. Autoři: Papundekl architekti
  3. Klient:  Veřejný
  4. Studie: 2022