×

Nabízíme komplexní a detailní architektonické práce. Provedeme Vás celým procesem od hledání zadání a prvotní skici přes projednání projektu na úřadech až po kontrolu realizace na stavbě. Navrhujeme domy, urbanismus i interiéry. Ve své práci hledáme koncepční řešení s důrazem na prostor, materiál a detail. Snažíme se tvořit návrhy, které jsou racionální a dostupné, přesto neotřelé, za použití neobvyklých stavebních postupů či zajímavých materiálů.

Studio – kontakt

 

Co všechno zahrnuje naše práce?


[01] Architektonická studie
Prověření záměru formou skic / stanovení základní koncepce návrhu / návrhy ověřeny ve variantách / vizualizace a výkresy dispozice / propočet nákladů

[02] Dokumentace pro územní řízení / stavební povolení / ohlášení stavby
Překlopení studie do reálného projektu pro úřady, správce sítí atd – včetně inženýringu = komunikace s úřady

[03] Dokumentace pro provedení stavby
Detailní prováděcí dokumentace včetně technologických částí stavby / PENB / Rozpočet stavby – výkaz výměr

[04] Autorský dozor na stavbě
Spolupráce při výběru stavební firmy / autorský a technický dozor / spolupráce při koordinaci stavby

[05] Kolaudace
Spolupráce při získání kolaudačního souhlasu