×
<
>

Hasičská zbrojnice Lanškroun

Návrh hasičské zbrojnice vychází z místa, kde se dnes střetávají dva odlišné motivy. Na jednu stranu je to propisující se urbanismus a architektura historického centra, na tu druhou hlavní dopravní tepna města – ul. Dobrovského.

V našem návrhu se pokoušíme využít kvality obou těchto světů a to zejména při práci s vnitroareálovými plochami. Rozdělením stavebního programu do dvou solitérních objektů vytváříme členitý veřejný prostor, který se částečně připojuje k Dobrovského ulici a zajišťuje tak dobrou dopravní obslužnost, směrem do centra se však průhled do frekventované komunikace zavírá a vzniká tak klidný prostor pro pořádání společenských akcí. Zároveň tak zachováváme pěší cestu spojující centrum města s obytnou zónou. Navrhujeme zbudování nového přechodu v místě návaznosti pěší spojnice. Vjezd na pozemek č. 704/1 je zachován ve svém původním místě, pro příjezd jsou využity zpevněné plochy v areálu.

Na pozemku vznikají tedy dva samostatné objekty, tvořící prostory dvora, cvičiště a zpevněné plochy pro výjezd z garáží doplněné o 6 parkovacích stání pro zasahující hasiče. Budovy jsou logicky rozděleny dle provozu. Větší objekt A pojímá garáže s navazujícím provozem a technickými místnostmi, tedy prostory využívané především během pohotovosti. Zatímco objekt B zahrnující kanceláře, klubovnu a do dvora se otvírající společenský sál je zamýšlen pro každodenní užití a pořádání různých společenských událostí.

Z architektonického hlediska volíme pro oba objekty jednoduchou hmotovou formu, která má za cíl začlenění novostavby do okolní zástavby a přirozené dotvoření uliční čáry. Hasičský areál sjednocujeme typickou červenou barvou, v podobě pohledových tepelně izolačních tvárnic (např. Durisol), probarvených betonů a mlatových povrchů. Velké rozpony překládáme sedlovými střechami vynášenými masivními ocelovými příhradovými nosníky a oplášťujeme z méně osluněných stran transparentním červeným polykarbonátem. Více osluněné strany sedlových střech jsou pak opatřeny solárními panely rovněž červené barvy. Nakonec obohacujeme strohé fasády o skládací průsvitná vrata garáže a společenského sálu.

  1. Místo: Lanškroun
  2. Autoři: Papundekl architekti
  3. Soutěž: 2023 / odměna