×
<
>

Komařice – spolkový dům

Soutěžní návrh spolkového domu v Komařicích se zakládá na porozumění lokálním podmínkám. Tvarem i materiálem se snaží přizpůsobit potřebám obce a nabídnout prostor pro společenské akce jak pro obyvatele, tak i pro návštěvy. Celý projekt se začleňuje do existujících struktur a plynule navazuje na stávající urbanismus obce. Architektura navazuje na tvarosloví jihočeských obcí, ale zároveň nabízí poutavý prostor pro důležité, ale i každodenní události. Architektonická koncepce se snaží využít přirozených vlastností materiálů. Těžká podnož zastřešená krovy. Základními materiály jsou dusaná zemina a dřevo. Tyto materiály jsou velmi tradiční, ale zároveň velmi současné. Zároveň se jedná o materiály blízké a takové, které přispívají k sounáležitosti s domovem. Novostavba spolkového domu respektuje uliční čáry a přispívá jasným začleněním do stávajících forem obce. Důležitým aspektem návrhu je práce s existujícím materiálem a jeho začlenění do co nejširšího spektra projektu, ať se jedná o cihly nebo tesařské prvky.

  1. Místo: Komařice - Jižní Čechy
  2. Autoři: Jan Bárta, Šimon Bierhanzl, Marko Čambor, Marek Fischer
  3. Klient:  veřejný
  4. Stav: Soutěž