×
<
>

Smetanovy sady

Předmětem vyzvané soutěže bylo urbanistické, architektonické a krajinářské řešení parku a návrh letní festivalové scény pro mezinárodní folklorní festival, který se zde každé léto koná. Cílem revitalizace je využití potenciálu významného místa s rozlehlou zelenou plochou, zlepšení komfortu pro účinkující a návštěvníky folklorního festivalu a posílení jedinečného charakteru parku.

V našem návrhu park více zpřístupňujeme pro každodenní užívání, přitom však zachováváme přírodní charakter místa. Navrhovaná cestní síť je tvořena třemi hlavními cestami vedoucími po vrstevnici a cestami vedlejšími, které je propojují. Na místě stávajícího zpevněného plácku v dolní části parku navrhujeme amfiteátr, který bude využíván jak pro folklorní festival, tak pro další kulturní akce.

  1. Autoři: Papundekl architekti
  2. Vyzvaná soutěž: 2021
  3. Pořadatel soutěže: Město Červený Kostelec
  4. Ocenení: 2. místo