×
<
>

Jižní Svahy F-M

Návrh vychází z historie místa, která se dodnes propisuje do podoby parcel. Hlavní osa komunikační sítě navazuje na původní cestu podél náhonu, která kopírovala hranice užitkových zahrad za tehdejší zástavbou.

Nová cesta na západě sleduje patu svahu a směrem na východ se drží u okraje původního záhumení, které v návrhu obnovuje výsadba sadu. Tato úprava zeleně sice zasahuje do prostoru vyhrazeného pro sportoviště, ten však přesto zůstává dostatečně velký. Na této ose je postupně zavěšeno hned několik klíčových bodů včetně dětského hřiště, speciálního amfiteátru, který navazuje na skatepark a úrovňového přechodu přes železniční trať.

Otázku přechodu přes železniční trať jsme se pokoušeli řešit hned několika způsoby včetně přemostění či lanové dráhy. Úrovňový přechod se však nakonec ukázal vskutku jako ta nejadekvátnější varianta. V návrhu je však oproti nynější situaci přesunut blíže k ohnisku celého parku, čímž umožňuje plynulý přechod do faunaparku. Prostor za železnicí pak formuje další sad a menší pavilon, který místo oživuje, usměrňuje a zároveň odděluje od trati samotné. Ten lze ovšem nahradit něčím více dočasným. Vidíme i možnost dalšího úrovňového přechodu, který by jižněji ještě lépe propojil sportoviště s halou Polárka.

V návaznosti na již zrevitalizovaný Zámecký park jsme ve svahu pod centrem Frýdku vytvořili méně hustou síť pěších cest, která reaguje na vrstevnice, pohodlně propojuje všechny zásadní body a umožňujě návštěvníkovi plynulý průchod z historického centra k řece, nákupnímu centru či vlakovému nádraží. Samotný svah by měl narozdíl od rovinaté plochy pod ním divočejší charakter.

Stávající vegetaci navrhujeme zachovat, pročistit však keřový podrost ve spodní části svahu a celý park doplnit o druhy potenciální přirozené vegetace, kterou je střemchová jasenina. Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) by byl vysazen ve stromořadí podél pěších cest kolem tratě, střemcha obecná (Prunus padus) by v místě pavilonu byla zapěstována ve vysokokmenu a případně ve více krajinářské části parku použita v keřovité formě. Sady jsou navrženy s větším sponem jednotlivých stromů, díky čemuž je mezi nimi dostatek světla. Nízký porost poté jako kombinaci květnatých luk a půdokryvných rostlin. U křížení cest a míst zastavení navrhujeme nízké keře meruzalky.

Jednotícím prvkem navrhovaných staveb (pavilon, věž, pergola) je modulární dřevěná konstrukce s vloženými ocelovými prvky. Cesty ve svahu materiálově navazují na již stávající stezku z kamenných šlapáků, ve spodní rovinaté části svahu je použit mlat.

  1. Místo: Frýdek - Místek / Jižní svahy
  2. Autoři: Papundekl architekti
  3. Pořadatel: Město Frýdek - Místek
  4. Ocenění: 3. místo (1. a 2. místo neuděleno)