×
<
>

Brány na Výstavišti

Konceptem návrhu je co největší otevření a zpřístupnění areálu Výstaviště v Holešovicích pomocí variabilních, otočných panelů tvořících hlavní bránu Výstaviště. Panely tvoří rub a líc. Lícem jsou reprezentativní měděné perforované plechy vycházející z materiálu užitého na Výstavišti. Rub pak slouží jako „vitrína“ umožňující vystavování základních informací o Výstavišti, reklam či temporativních výstav. Přiléhající plot vychází z vizuálu hlavní brány, liší se materiálem - černým plechem. Tvoří „stuhu“, která má v sobě zakomponovány další prvky jako brána vedlejší či malý občerstvovací pavilon.

1. Zdůvodnění celkového architektonického řešení

Návrh vychází ze stávající situace na Výstavišti. Hlavním tématem je co největší otevření

a zpřístupnění hlavní branou tvořenou variabilními panely. Ty jsou charakteristické dvěma stranami – rubem a lícem. Líc, reprezentativní strana, je materiálově řešena perforovanou mědí. Rub, strana více informativní, lze využít jako informační plochy nebo prostor pro temporativní výstavy. Je tvořen průhledným laminátem s možností integrace informací dovnitř. S rubem a lícem jde zároveň chytře pracovat, uzpůsobit bránu konkrétní situaci a využít tak různého nasměrování, zpřístupnění/znepřístupnění Výstaviště. Panely mají integrované světlo a jsou demontovatelné (v případě potřeby lze některé či všechny panely odnést a Výstaviště plně zpřístupnit). Pokladny jsou řešeny jako pojízdné „budky“, umožňující taktéž variabilitu a přizpůsobení dané situaci. Jsou vyrobeny z černého plechu, totožného s plechem použitým na plot a vedlejší bránu. S prodejem vstupenek související automaty pak budou umístěny rovnoměrně do postranních zámečků po bočních stranách brány, kde bude také umístěno informační centrum a zázemí pro zaměstnance. Vedlejší brána s plotem jsou v konstrukci velmi podobné s hlavní bránou, liší se pouze subtilností a materiálem – již výše řečeným černým plechem.

2. Popis celkového konstrukčního řešení vstupních bran

Hlavní vstupní brána (jeden panel) je tvořena tuhou rámovou konstrukcí se zavětrováním dvěma diagonálami vycházejícími z osy otáčení. Krytá je z jedné strany perforovaným měděným plechem. Směrem od středu brány ke stranám tvoří perforace jednotlivých panelů gradient – největší intenzita průsvitnosti je u středu brány a ke stranám se pak zmenšuje (důležitost dominanty Průmyslového paláce v ose brány). Druhá strana panelu brány je pak krytá průhledným laminátem. Slouží jako jakýsi výstavní/informativní reklamní panel. Panely jsou opatřeny vnitřním osvětlením a důležitým hologramem deklarujícím existenci Výstaviště v daném místě, z černého plechu, v noci podsvícené.  Vedlejší brána a přilehlý plot jsou konstrukčně podobné panelům brány. Jsou tvořeny taktéž jednotlivými panely s tuhou rámovou konstrukcí a dvěma diagonálami. Materiálem je ale černý plech a je pouze po vnější straně panelu, uvnitř již není krytí třeba.

Vedlejší bránu tvoří dvě křídla. Pokladny a automaty jsou integrovány do nově navrženého občerstvovacího pavilonu.

3. Navržená koncepce řešení komunikačních ploch a navazujících prostranství

 Komunikační plochy jsou zachovány, je jim pouze přisouzena jiná „funkce“. Předprostor Výstaviště tvoří dlážděné „náměstí“ růžovým slivencem v duchu pražské mozaiky. Doplněno je měděnými prvky ve tvaru kopírujícím situaci jednotlivých současných objektů Výstaviště a jeho „hranicí“. Kvůli velkému měřítku je plocha doplněna drobnými prvky určujícími měřítko – kruhové plíšky z černého plechu v pravidelném rastru, v některých místech suplované osvětlením či drobným vodním prvkem. Náměstí je taktéž místem odpočinku, proto návrh počítá s umístěním pobytových ploch v blízkosti stromů, které z jedné strany vytvářejí racionální „doplutí“ Stromovky k Výstavišti, z druhé strany je umístěn zelený pás, lemující vozovku, podporující symetrii a doplnění veřejného prostoru.

Za branou v areálu Výstaviště je doplněna stávající alej stromů a její významnost podtrhující symetričnost celého Výstaviště je podpořena jejím duplikováním. Dopravní situace zůstává zachována s malou úpravou, jsou zde umístěny nástupní ostrůvky pro tramvaje v obou směrech. Počet parkovacích stání zůstává zachován.

  1. Místo: Praha - Výstaviště
  2. Autoři: Papundekl architekti
  3. Soutěž: 2017
  4. Pořadatel soutěže: IPR