×
<
>

Knihovna Hanse Beltinga

"Mezi Univerzitou a městem" Nová univerzitní Knihovna Hanse Beltinga chce nabídnout širší spektrum aktivit nejen pro potřeby školy. Chce být mostem mezi Univerzitou a městem a zpřístupnit části budovy veřejnosti a využít tak mimo jiné potenciál velkorysých prostor bývalé základní školy. Tomu má sloužit nova kavárna nejen pro studenty, rozšířená knihovna, velkorysý multifunkční sál umožňující řadu paralelně fungujících akcí a oživení zapomenuté zahrady ve dvoře.

Stávající situace

MU má celou řadu prostorů, které využívá pro setkávání s veřejností: auly, přednáškové sály a kino Scala. Krom Scaly, která má kapacitu bez mála 500 míst, má ale většina zmiňovaných prostorů „školní“ charakter. Často se navíc nacházejí v budovách, v nichž se návštěvník přicházející zvenčí komplikovaně orientuje. Krom toho univerzita postrádá prostory, kde by bylo možné organizovat výstavy popularizačního charakteru, ale také jakoukoliv produkci kulturního charakteru (performance, hudba, divadlo). Ty v současné době probíhají mimo hranice MU a často proto nejsou se „značkou“ MU dostatečně spojovány. Univerzita ale též nemá prostory, kde by bylo možné organizovat workshopy a konference na reprezentativní úrovni, otevřené také veřejnosti. Konečně a především MU schází prostor – čitelný a polyvalentní – kde by se setkávala a městem.

„Nová“ knihovna Hanse Beltinga: Projekt Veveří 28

Proto navrhujeme transformaci budov K & L jako „odpověď“ na tyto problémy. V budově K se již dnes nachází knihovna Hanse Beltinga, která se za dva roky své existence stala místem kam si veřejnost zvyká chodit: organizují se zde přednáškové cykly, konference, křty knih atd. Avšak vzhledem k tomu, že jde o prostor knihovní, má v tuto chvíli omezenou kapacitu a možnost přizpůsobit se různým funkcím. Tento projekt proto navrhuje knihovnu rozšířit třemi směry:

A) Aktuální stav rozšířit na celé přízemí. Vznikla by tak velká knihovna v srdci města zaměřená na vědy o umění (dějiny umění, estetika, hudební vědy, divadelní vědy, uměnovědy a dějiny filmu) a otevřená i široké veřejnosti. Svým zaměřením by mohla, krom řad studentů, lákat i veřejnost (viz. přiložený architektonický návrh). (str. 5-10)

B) V prvním patře by vznikl(y) polyvalentní sál(y). S dřevěnou podlahou a novým architektonickým designem by se jednalo o reprezentativní prostory, které by zároveň byly členěné pohyblivými stěnami. Prostor by tak mohl sloužit pro menší workshopy, velké přednášky, divadelní a hudební produkce, tiskové konference rektora atd. (viz. přiložený architektonický návrh).

Vzniklo by tak místo pro události pro 80-100, 40-50, či 20 osob (v případě kulatých stolů a workshopů), zároveň by prostory mohly být využívány dvěma skupinami zároveň.

C) Přední část budovy by byla přeměněna na kavárnu, ideálně na literární „chráněnou kavárnu“ (část zaměstnanců by byli lidé s mentálním postižením) která by doplňovala tento kulturně-vědecký pól. Zároveň by tak vzniklo zázemí pro všechny univerzitní akce, rauty atd. (viz. přiložený architektonický návrh). (str. 23-31)

D) Tuto situaci by měla doplnit zahrada, která by měla sloužit pro setkávání studentů v letních měsících, zahrádka restaurace by pojila přirozeně literární „chráněnou kavárnu“, a tedy exteriér s interiérem. Zahradní „altánek“, koncipovaný jako výstavní prostor, doplní zahradu, kde budou také studenti pěstovat květiny a zeleninu. (str. 34-37)

Most mezi univerzitou a městem

Prostory by takto mohly být využívány systematicky pro prezentaci univerzity (konference, workshopy veřejné přednášky). Prostory by mohla využívat jak U3V, tak MjUNI. V tomto směru by mohli být využity i ostatní prostory budovy L, kde by mohly soustředit centrum pro celoživotní vzdělávání, jazykové kurzy pro veřejnost atd. V neposlední řadě by se zde mohly konat akce spojené s vědami o umění a s kulturou.

V Brně by tak vzniklo čitelné místo, kde by si veřejnost zvykla setkávat se s univerzitou. Prostory jsou elegantní a, jak naznačují naše první projekty, lehko transformovatelné. Budovy na Veveří 28 se nachází pár kroků od rektorátu, nedaleko FF MU, či právnické Fakulty. Z tohoto pohledu se jedná i o ideální strategické místo.

Prostory by šlo využít i mediálně pro veškerou prezentaci MU: tiskové konference, rozhovory, prezentace atd.

Kombinace kultury, integrace minorit, a vědeckých a sociálních výstupů by MU dala potřebnou viditelnost a přispěla k její „čitelnosti“ ze strany veřejnosti a médií. Jméno Hanse Beltinga má ve světě obrovský zvuk a to nejen v uměnovědných oborech – v roce 2016 vyhrál Hans Belting Balzanovu cenu – tento projekt by tak podpořil i mezinárodní viditelnost MU.

Ivan Foletti, vedoucí KHB

  1. Místo: Brno, Veveří 28
  2. Autoři: Papundekl architekti
  3. Investor: Masarykova universita, Filosofická fakulta
  4. Studie: 2017