×
<
>

Pavilon Griloviště na Výstavišti

Koncept pavilonu vychází ze dvou zdánlivě protichůdných požadavků. Na jedné straně je to snaha správce areálu o sjednocení a vytvoření více reprezentativní formy respektujícího kontext Výstaviště. Na druhé straně je to funkčně členitý provoz objektu, umožňující obsloužení vysokého počtu návštěvníků a eliminace potenciálních kolizí provozů s dílčími frontami a rozptylovými plochami.

Oba požadavky se snažíme skloubit koncepcí “piknikového košíku“ položeného na louce. Do košíku volně vkládáme jednotlivé gastro provozy – reprezentované dřevěnými krabičkami. Košík je konstrukční systém pavilonu, který nese po celém obvodu průsvitný „závěs“ z otočně posuvných panelů. Elegantní závěs umožňuje bezpečnostní uzavření provozu, vytápění teras, chrání před deštěm, silným větrem, reguluje míru uzavření jednotlivých provozů.

Zadání

Našim úkolem je navrhnout objekt s funkcemi a proporcemi, které odpovídají zrušenému gastro provozu v sousedství vily Šlechtovky.  V podstatě přemisťujeme tento členitý a komplexní provoz s řadou funkcí ze Stromovky do přiléhající přírodní části v areálu Výstaviště Holešovice.  Klient “Rozvojové projekty” požaduje umístění těchto funkcí do jediného lehkého demontovatelného objektu s jednotnou a reprezentativní formou adekvátní kontextu Výstaviště.

Stávající stav a urbanismus

Objekt bude součástí krajinného území rozkládajícího se podél hranice areálu a městského parku Stromovka. Výstaviště zde plánuje kultivaci lokality s řadou volnočasových aktivit, kde bude nový provoz Výčepu a griloviště sloužit jako zázemí přiléhající louce pro pořádání koncertů, festivalů apod.

Nový objekt zároveň bude fungovat jako jakýsi svorník dnes velmi oddělených území a bude lákat návštěvníky z obou stran – ze Stromovky i Výstaviště.

Dispozice a provoz

Zvolená architekonická koncepce s vymezením volného protoru pro vložení různých funkcí provozovatele poskytuje velkou míru svobody pro uspořádání vnitřních dispozic. Hlavní provozy výčepu, grilu a půjčovny co nejvíce oddělujeme orientací k různým stranám po obvodu objektu.

Konstrukční a materiálové řešení

Hlavním konstrukčním materiálem je pozinkovaná ocel. Jednotlivé díly budou prefabrikovány a smontovány na místě. Celý ocelový “koš“ je navržen v rastru 2,5m. Konstrukce je založena lehce nad úrovní terénu na subitlních pilířových pilotách. Na ocelové podlaze jsou v rastru vyskládány celodřevěné samonosné “krabičky“. Masivní ocelový rám je vynesen subtilními sloupky. Rám ztužuje a vynáší střešní konstrukci, střešní panely a lehký obvodový plášť z průsvtiných polykarbonátových nebo laminátových dílů. Motiv “piknikového košíku“ je  doplněn o volné kresby výtvarníka Mga. Michala Drozena.

  1. Místo: Praha - Výstaviště
  2. Autoři: Papundekl architekti
  3. Investor: Výstaviště Praha a.s.
  4. Stav: Prováděcí dokumentace