×
<
>

Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic

Náměstí by se mělo stát příjemným prostorem pro obyvatele okolních domů. Koncept našeho návrhu lze vyjádřit jako “prostřený stůl”. Návrh pojímá celou plochu náměstí jako jeden celek. Tento celek je jasně vymezen ulicemi a jejich vydlážděnými chodníky lemujícími náměstí. Je vyplněn mlatovou plochou od Vinohradské až po školu. Do této plochy jsou vloženy jednotlivé “plochy pro aktivity”. Celý prostor náměstí je navíc sjednocen novým rastrem stromů, s maximálním zachováním stávajících zdravých stromů.

STAV

Stávající stav náměstí je nejasný a chaotický. Příchozí neví, kde se nachází, je to park, náměstí, ulice, nebo smyčka tramvají?

Náměstí v sobě za dobu svého života nashromáždilo spoustu různých vrstev. Po zrušené ulici před školou zbyla vyasfaltovaná plocha, zakrytím vodní nádrže vznikl oplocený trávník, rekonstrukcí v 90. letech a výsadbou neprostupných keřů se z náměstí stal nepřehledný prostor – džungle. To způsobuje, že místní obyvatelé prostor příliš nevyužívají.

NÁVRH

Náměstí by se mělo stát příjemným prostorem pro obyvatele okolních domů. Koncept našeho návrhu lze vyjádřit jako “prostřený stůl”. Návrh pojímá celou plochu náměstí jako jeden celek. Tento celek je jasně vymezen ulicemi a jejich vydlážděnými chodníky lemujícími náměstí. Je vyplněn mlatovou plochou od Vinohradské ulice až po základní školu. Do této plochy jsou vloženy jednotlivé “plochy – aktivity” – Velká plocha pobytového trávníku, pro posezení v trávě… Dětské hřiště s různými prvky – lanovkou, trampolínami, stoly pro rodiče atd.. U smyčky tramvaje stánek s wc a případným foodtruckem. Velký vydlážděný reprezentativní předprostor školy. Betonový plácek pro starší děti na skateboarding atd.. Celý prostor náměstí je navíc sjednocen novým rastrem stromů, kdy se ale zároveň snažíme maximálně zachovat stávající zdravé stromy. Jednotlivé plochy jsou pak protkány vodní stužkou, která vždy mění svou podobu, vodní korýtko na hraní v dětském hřišti, fontána v předprostoru školy.

  1. Místo: Praha - Vinohrady
  2. Autoři: Papundekl architekti
  3. Pořadatel soutěže: Praha 3
  4. Soutěž: 2020